Posts

Showing posts from September 12, 2017

വീണ്ടും മുളച്ചിടും

വെട്ടി മുറിച്ചൊരാ വേരിൻ തരിമ്പിൽ നിന്നുറ്റി വീണാ വൊരിറ്റു നീരിൻ തണുപ്പു പറ്റിയൊരു പുതു  പൊൻ വിത്തു മുളച്ചു മൊട്ടിട്ടു പൂവായ് തൻ കായിട്ടു കുറ്റിയുറപ്പുള്ള മട്ടു മരമായ് ആ കാകന്റെ കൈകൾ തൻ  ശാപമായ് മാറിയ വിഷത്തിൻ മറു പടിയായ് കൊടും പ്രതിഷേധം അല കടലാടിടും #RIP_Gouri_Lankesh -ശ്യാംലാൽ