വേദന

കൂട്ടുകാരെ , ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വലിയ അറിവുള്ള ആളൊന്നും അല്ല ഞാന്‍ ...

എങ്കിലും എന്‍റെയും എന്‍റെ കൂട്ടുകാരുടെയും  അനുഭവത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തില്‍ ഒരു കാര്യം മനസ്സില്ലാക്കാന്‍ സാധിച്ചു ...

വേദനയുടെ മാറുന്ന മുഖങ്ങള്‍ ...

എന്‍റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാന്‍ ഒരുപാട് ഓടി നടന്നു കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ...

ഒരുപാട് തവണ വീണിട്ടുമുണ്ട് ...

വേദനിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ...

അന്നെനിക്ക് വേദന ശരീരത്തിനു മാത്രമായിരുന്നു ...

കാരണം എന്‍റെ മനസ്സില്‍ അന്ന് പ്രണയം എന്ന വികാരം മുളചിട്ടില്ല ...

ആ വികാരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ...

മനസ്സിനെ വലിയ തോതില്‍ വേദനിപ്പിക്കാന്‍ അതിനു സാധിക്കും ...

പ്രണയിനിയുമായി ചെറിയ വാക്ക് തര്‍ക്കം അല്ലെങ്കില്‍ സൗധര്യപ്പിനക്കം , പ്രണയിനിയെ നഷ്പ്പെടുന്ന അവസ്ഥ , അങ്ങനെ പ്രണയ ബന്ധത്തിന് മനുഷ്യ മനസ്സില്‍ ഒരുപാട് ചാഞ്ചാട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കും ...

ഒരു ട്രെന്‍ഡ് എന്ന രീതിയില്‍ കാമുകിയെ കൊണ്ട് നടന്നു ഷൈന്‍ ചെയ്യുന്നവരെപ്പറ്റിയല്ല ഞാന്‍ പറഞ്ഞ് വന്നത് ...

സ്വന്തം കാമുകിയെ എന്നും ഹൃദയത്തില്‍ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ നടന്നിരുന്ന കാമുകനെക്കുറിച്ചാണ് ...

അതുകൊണ്ട് എന്‍റെ കൂടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാന്‍ ഉള്ളത് എന്താണെന്നുവെച്ചാല്‍ , എല്ലാവര്ക്കും കാണും ഇങ്ങനെ ഓരോ അനുഭങ്ങള്‍ ...

അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന ചിന്തയോടെ ആത്മഹത്യക്കും മറ്റും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ...

നമ്മള്‍ ന്യൂ ജനെറേഷന്‍ പിള്ളേര്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യുല്ലന്നറിയാം ...

Comments

Popular posts from this blog

വെളിച്ചത്തിനു പുറകെ ഓടിയവർ

രണ്ടു പാഠങ്ങൾ

വീണ്ടും മുളച്ചിടും